De mens communiceert op verschillende manieren

Spreektaal is het meest direct. Toch is dat maar een klein deel van hoe we ons uitten.Lichaamstaal, houding en gebaren geeft ons ook veel informatie over iemand.Tekentaal wordt al sinds het begin van de mensheid gebruikt om wat belangrijk is aan anderen te laten zien op rotsen, kleding etc.

Deze vorm van communiceren maakt ongelofelijk veel essentiële informatie zichtbaar wat je met woorden vaak niet kan benoemen. Een beeld zegt immers meer dan 1000 woorden!

Door de veelheid aan gevoelens en gedachten, is het soms lastig om de juiste woorden te vinden om je probleem te bespreken. Soms ben je zelfs het overzicht totaal kwijt en lijkt er naast 1 probleem nog veel subproblemen vast te kleven.
Om beter “in beeld” te krijgen wat er speelt, maken we naast bespreken, het probleem ook echt zichtbaar.

Coaching via tekentaal heeft haar effectiviteit in de afgelopen 30 jaar inmiddels bewezen. Mensen met klachten die het gevoel hebben al jaren van het kastje naar de muur te worden gestuurd, worden dikwijls door coach beeldend van hun klachten afgeholpen.

Beeldend coachen

Beeldend coachen is een vorm van coaching waarbij de cliënt individueel of in een groep, op creatieve wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft.Deze vorm van coaching is gebaseerd op o.a. de methode van Jung, de kunstzinnige therapie van Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Gregg Furth, die een wetenschappelijke studie deed naar de taal van tekeningen.

Tekenen als hulpmiddel

”Soms is het lastig om de juiste woorden te vinden om je probleem te bespreken”