Cursus werken met tekeningen

Een korte cursus voor groepsleiders, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

Tekenen als middel om tot oplossingen te komen bij wat moeilijk gaat op school en thuis. En om talenten van kleuters, basisschoolleerlingen, pubers en adolescenten te herkennen en in te zetten. Kinderen tekenen om zich te uitten. Ze vertellen hun verhaal op papier. Tekeningen kunnen een schat aan informatie geven aan leerkrachten als ze meer weten over beeldtaal van kinderen. Op die manier kunnen ze een signaal wat een kind afgeeft herkennen en er vervolgens iets mee doen om het kind te helpen.                                                              

Wat leer je tijdens de cursus?

  • Psychologie van de kindertekening aan de hand van leeftijdsfasen
  • Tips voor het interpreteren van (kinder)tekeningen
  • Kindertekeningen leren lezen
  • Tekenbehoefte van het kind stimuleren
  • Non verbaal gesprek op papier als relatietekening voor opvoeder/kind of kind/klasgenoot
  • En vele tekenoefeningen om meteen in de praktijk te brengen
  • Certificaat van deelname
Aanmelden-cursus-tekentaal

Aanmelding

Via het aanmeldformulier of per mail.

Aantal deelnemers

Minimaal 3 (inschrijving is op volgorde van aanmelding en betaling)

Kosten

€ 125,- p.p. (inclusief materialen, koffie/thee en iets lekkers

Tijd

4 maandagavonden van 19.30 – 21.30 uur

Locatie

Oude Nijkerkerweg 73 te Ermelo

Data

In overleg

tekentherapie-ermelo-tekenchoach

Zien waar het om gaat!

Klik hier voor aanmelden. Bevestiging van deelname door uiterlijk een week van tevoren over maken van  het bedrag op NL38 INGB 0701807334 t.n.v. S.M. van Beek-Gillam, met vermelding van de datum van de workshop en je naam.